VĂ INVITĂM LA VICTORINĂ!!!

Dragi elevi!
Pe 27 noiembrie se împlinesc 135 de ani de la nașterea marelui prozator și dramaturg român Liviu Rebreanu. Vă invităm să participați la victorina literară: „Rebreanu – romancierul literaturii române moderne”. Răspunsurile pot fi prezentate zilnic, la bibliotecă, în intervalul 08:00 – 16:00 sau în format electronic pe adresa: gintalatinalyceum@gmail.com. Termenul limită de prezentare a lucrărilor este 20 noiembrie 2020. Se vor acorda locurile I, II și III pentru două categorii de vârstă: clasele V-IX și clasele X – XII.
Vă urăm mult succes!
1. Câți frați și surori a avut Liviu Rebreanu?
2. Ce profesie avea Vasile Rebreanu, tatăl dramaturgului și prozatorului?
3. Cu ce poet cunoscut din literatura română a fost coleg de liceu și prieten tatăl scriitorului?
4. Ce pasiune avea mama lui Liviu Rebreanu în tinerețe?
5. În ce clasă Liviu Rebreanu a scris “prima și ultima sa poezie”?
6. În ce limbă era vodevilul scris de Rebreanu în 1898, inspirit din dragostea sa pentru o actriță dintr-o trupă ambulantă?
7. În ce an a fost repartizat ca sublocotenent în armata austro-ungară, la regimentul al doilea de honvezi regali din Gyula?
8. În ce an debutează la Sibiu în presa Românească, în ce revistă și cu ce nuvelă?
9. Ce nuvelă termină aflat în închisoarea de la Văcărești?
10. Care dans popular românesc devine subiect de maxim interes într-un miniroman al autorului?
11. Care sunt romanele psihologice ale lui Liviu Rebreanu?
12. În amintirea cui a fost scris romanul “Pădurea spânzuraților”?
13. Câte limbi cunoștea scriitorul?
14. Câtă cafea consuma Liviu Rebreanu noaptea, când se așeza la scris?
15. Ce pasiune avea Liviu Rebreanu pe lângă scris?
16. Cui aparțin cuvintele: „Ion însă nu vedea, nu auzea. Rușinea îl țintuise locului. Se uita mereu după grămada de oameni, între care se zbătea Vasile Baciu, mereu muncit de pornirea de a-l zdrobi.”
a) Vasile Alecsandri
b) Grigore Vieru
c) Liviu Rebreanu
17. Cui aparțin cuvintele:
„De altfel, în acea seară, Bologa avu o convorbire solemnă cu nevastă-sa în privința educației copilului. Îi dezvoltă în fraze pompoase niște principii, pomeni numele câtorva educatori celebri, sfătuind-o chiar să citească pe îndelete operele lor, pe care le citise și dânsul în închisoare tocmai în vederea lui Apostol, și mai ales îi ceru energie, concentrare și hotărâre.”
a) Mihai Eminescu
b) Ion Creangă
c) Liviu Rebreanu
18. Comentați în limita a 10 enunțuri cuvintele lui Liviu Rebreanu: „Fericirea e clădită din închipuirile fiecăruia și fiecare și-o potrivește ca o haină.”


Contact Us

Get in Touch

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code