Concurs de inteligență „Cezarul Liceului” 2017

                                                                            ,, Inteligența este cel mai greu și cel mai înalt
produs  al naturii, creațiunea cea mai rară și
mai prețioasă din cîte există pe lume.”
( Arthur Schopenhauer)
Pe data de 16.05.2017 a avut loc un concurs de inteligență la istorie”Cezarul Liceului”, desfășurat în cadrul Zilelor Latinității și  organizat de prof. de istorie, d-na  Barbaroș Claudia. Obiectivul concursului a fost familiarizarea elevilor cu civilizația romană și contribuția civilizației romane în constituirea actualei civilizații europene.  Participanții acestei competiții au fost elevii claselor a IX-”A”,IX-”B”, IX-”D” ce au demonstrat  cunoașterea istoriei , împărtășind aptitudinile lor în cadrul celor 3 probe:
*Victorină istorică;
*Recunoașterea  personalității, al unui eveniment sau monument istoric ( de pe imaginile de pe ecran)
*Prezentarea unei comunicări  orale despre contribuția civilizației romane în constituirea actualei civilizații europene. În calitate de oaspeți au fost prezenți:
- D-na Tonu Tamara, Inspectoratul Național Școlar,
- D-na Onciu Parascovia, șefa  bibiliotecii ”Transilvania”,
- D-nul Xenofontov Ion, doctor în istorie, cercetător științific la Academia de Științe a Republicii Moldova.
În competiție au fost implicați 5 elevi din clasele a IX.
Membrii juriului au avut o misiune grea dar, totodată, plăcută, căci au ales cel mai inteligent elev , cel ce a fost numit ,, Cezarul liceului”- Chicioroagă Traian, cl IX-D.
Pe locul II s-a plasat elevul clasei a IX-B- Arhirii Liviu,
Iar pe  locul III- s-a plasat elevul clasei a IX-B Tataru Boris


Contact Us

Get in Touch

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code