Seminar instructiv-metodic pentru profesorii de informatică

La 23 aprilie 2015 în Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Ginta Latină” a avut loc seminarul instructiv-metodic pentru profesorii de informatică  ,,Importanța tipului de date fișier în cadrul studierii informaticii”.
Coordonator:
Sacara Andrei, metodist CMM al DGETS, mun. Chișinău.
Moderatori:
Zamfir Stela, profesor de informatică, grad didactic întîi;
Țanțuc Svetlana, , profesor de informatică, grad didactic întîi;
Obiectivele seminarului:
- formarea competențelor de utilizare a tipului de date fișier în procesul de predare/învățare a disciplinei informatica;
- formarea competențelor de utilizare a tehnologiilor didactice moderne la predarea/învățarea  subiectului ,,Tipuri de date fișier”.
Realizînd obiectivele propuse, s-a valorificat aplicarea metodelor de algoritmizare , de sinteză, de analiză și de programare pentru soluționarea problemelor legate de prelucrarea digitală a informației și  algoritmilor frecvenți utilizați întru-n limbaj de programare de nivel înalt.


Contact Us

Get in Touch

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code