Orașul meu- mîndria mea

Bravo echipei învingătoare în cadrul Concursului  municipal
,, Orașul meu- mîndria mea”,
ediția a IV-a, desfășurat în incinta IPLT ,,Ginta Latină”

,, Orașul meu din albe flori de piatră
În ploi de soare zi de zi scăldat
Mereu întinerind în vechea vatră,
Din cântec și iubire înălțat.”

La data de 15.10.2015  IPLT,, Ginta Latină” și-a deschis larg ușile pentru toate instituțiile de învățămînt dornice de a se implica în rezolvarea problemelor comunității, de a cunoaște personalitățile ce au contribuit la dezvoltarea municipiului de-a lungul anilor, dar și dornice de a participa la concursul municipal ,, Orașul meu - mîndria mea” ,organizat de către Centrul Adolescenților din cadrul DGETS în comun acord cu Consiliul Local al Copiilor și tinerilor.
Concursul a vizat următoarele competențe:
*dezvoltarea sentimentelor civice, a responsabilităților tinerilor față de ocrotirea   orașului în care locuiesc;
* formarea și dezvoltarea conștiinței naționale;
*stimularea activității de creativitate a tinerei generații;
*cultivarea dragostei față de patrie;
*dezvoltarea atitudinii grijulii  a adolescenților față de tezaurul cultural al orașului natal.
Participanți ai acestui concurs au fost:IPLT,, Ginta Latină”, IPLT,, Spiru Haret”,  LT,,Titu Maiorescu”, LT academician,, Constantin Sibirschi”, LT,, Unversul”, IPLT,,Hyperion”, LT,, Liviu Rebreanu” și LT,, Mihai Eminescu”.
Concursul s-a desfășurat în trei etape:
I rundă- prezentarea salutului;
II rundă- ringul intelectual ,, Cum îți cunoști orașul natal”;
III rundă- tema de acasă ,,Chișinăul- capitala europeană”.
Comisia de concurs a avut o misiune foarte grea, cea de apreciere cît mai obiectivă a echipelor,  ținînd cont  de criteriile de apreciere, însă ea a fost și una captivantă, deoarece, în timp ce se făcea bilanțul probelor , în scenă și-au făcut apariția cei mai talentați elevi ai liceului- gazdă cu diverse numere artistice: elevii clasei a 7-a,,C’’ cu ,, Hora și bătuta’’, conducător artistic –N. Enciu,elevele claselor a 8-a ,,C” și a 9-a ,,C’’ cu ,,Hora fetelor”, conducător- Bostan A., precum și ansamblul de violoniști cu o suită de melodii populare, prof. Terentii N. Dispoziția patricipanților a fost menținută și de discipolii dnei Osoianu Romela, oferindu-le o suită de cîntece populare.
A fost o luptă foarte grea, dar echipa liceului ce i-a găzduit pe toți (IPLT,, Ginta Latină”) , condusă de dir. adjunct  pentru educație dna Panfil V. și prof. de istorie, gr.I- Zuza O., a devenit  învingătoarea acestui concurs, dînd dovadă că sunt cei care se pot mîndri și spune tuturor că :
,,Orașul meu etern ca o poveste,
Mereu îți simt în piept suflarea ta,
Destinul meu, destinul tău ne este
Cu tine toată lumea e a mea’’.


Contact Us

Get in Touch

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code