Limba română – factor de socializare comunitară

Elevii  liceului în  Proiectul educațional comunitar
,, Limba  română – factor de socializare comunitară”.

Elevii claselor a IV-a ai IPLT ,,Ginta Latină”  au participat în luna octombrie  în   Proiectul Educațional Comunitar ,, Limba  română – factor de socializare comunitară”,  în parteneriat cu studenți (grupe alolingve) ai  Colegiului de Microelectronică și Tehnică de Calcul din Chișinău, în cadrul Zilei Europene a Justiției Civile.
Apreciat cu Diplomă de gradul III în cadrul Concursului Internațional,, Limba română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere” , secțiunea Proiecte educaționale comunitare , proiectul are drept scop creșterea gradului de socializare a elevilor prin creșterea gradului de cunoaștere a limbii române.
Obiectivele participanților:
*  Reactualizarea  cunoștințelor referitoare la drepturile copilului;
* Identificarea drepturilor în diverse contexte;
* Enumerarea  obligațiilor și a acțiunilor care pot fi întreprinse în contextul respectării/încălcării  drepturilor.
Subiectul activităților a motivat elevii din clasele primare să-și  analizeze comportamentul   prin prisma drepturilor și obligațiilor proprii.


Contact Us

Get in Touch

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code