V.Beșleagă în cadrul Proiectului ,,Chișinăul citește o carte”

Sigur că lectura e una din marile bucurii ale vieții. Cărțile înglobează toate
bogățiile, reflectă universul și dă viață lumii.
,,O prezență calmă, un suflet afectuos, o privire dezarmantă, cu un surîs ce vine din interior, aceasta este Imaginea de sine a sriitorului V.Beșleagă”, astfel  îl prezintă autorul cărții ,,V.Beșleagă: ,,în creație axul moral este totul”.
La   23 septembrie, 2014,  în incinta bibliotecii liceului a avut loc întîlnirea de suflet cu scriitorul, prozatorul, romancierul, eseistul V.Beșleagă  în cadrul Proiectului ,,Chișinăul citește o carte”, care  a deschis inimile  liceenilor  și i-a îndemnat să pătrunda în tainele operei Sale.  Anturajul parcă pusese stăpănire pe lectorii romanelor ,,Zbor frînt”, ,,Acasă”, ,,Durere”,  ,,Sînge pe zăpadă”,  ,,Cumplite vremuri”. Însă miezul întîlnirii a fost romanul ,,Zbor frînt”, care, deși nu e destinat copiilor, este – în fond--   despre un copil.
Printr-un dialog cu scriitorul, elevii au aflat  despre aspectul etic al întîmplărilor, despre omenia cu multiple fațete, depre valorile etice spre care tinde Isai, personajul romanului, și anume:sinceritatea, cinstea, grija pentru aproapele său, încrederea etc..    Consider că astfel de întîlniri ne prind în mrejele lecturii, ne educă  și, nu în ultimul rînd,ne deschid  cortina, pe care , în secolul dezvoltării tehnicii, cu teamă zic, începuse să se așeze mici fire de praf.
Îi multumim domnului V.Beșleagă pentru aceasta  întîlnire , dorindu-i mulți ani, și îl mai asteptămi  și alte dați în incinta Liceului Teoretic ,,Ginta Latină”.


Contact Us

Get in Touch

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code